شما خیرین عزیز با کمترین کمک و اهدا، می توانید عضو  باشگاه خیرین مرکز دیابت شده و از مزایای ذیل  بهره مند گردید:

  • امکان بهره مندی از تخفیف های مختلف برای اعضای خانواده برای درمان های مربوط به دیابت
  • دعوت جهت شرکت در مراسم ها، همایش ها و جشن های پژوهشگاه رویان که بعضا بین المللی نیز می باشد.
  • دریافت لوح تقدیر و تشکر به عنوان خیر و عضو باشگاه خیرین مرکز دیابت رویان