کلینیک تخصصی زنان

این کلینیک با بهره گیری از دانش و تجربیات متخصصان زنان و با داشتن رویکرد پیشگیرانه در خصوص موضوع سلامت زنان، خدمات تشخیصی و درمانی به مراجعین ارائه می دهد.

خدمات کلینیک :

  • درمان بیماریهای شایع زنان
  • درمان التهاب و عفونت ها
  • درمان خونریزی غیر طبیعی
  • بررسی وضعیت هورمونی
  • آموزش و مراقبت های دوران بارداری و یائسگی
  • انجام تست پاپ اسمیر
  • و کلیه خدمات تشخیصی و درمانی با نظارت متخصص زنان