درمان که شامل کلینک های متعدد می باشد که در جهت خدمات رسانی به بیماران در حال فعالیت می باشد.

کلینیک ها شامل: غدد، دیابت، تغذیه چشم، روانشناسی و کلینیک ورزش، زخم پا می باشد.

خیرین عزیز می توانند در زمینه کمک های خود در امور درمانی که شامل: تجهیزات لازم برای بخش درمان، فراهم آوردن امکانات رفاهی برای پذیرش بیماران و… همکاری نمایند.