کمک در این زمینه موارد متعدد و طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود که شما عزیزان با همکاری‌ها و حمایت‌های معنوی خود می‌توانید ما را در رسیدن به اهداف درمانی و پژوهشی یاری نمایید.

همکاری‌های تبلیغاتی، همکاری جهت بسترسازی پیرامون درمان و پژوهش در حوزه دیابت، همکاری با مساجد، مدارس و … جهت آگاه سازییهای لازم در زمینه دیابت و آشنایی با خدمات مرکز و …