آموزش

درمان دیابت با سلولهای بنیادی (هفته دیابت) – دکتر تهمتنی

درمان دیابت با سلولهای بنیادی به مناسبت هفته ملی دیابت و روز جهانی دیابت
( دکتر یاسر تهمتنی – رئیس مرکز تحقیقات سلامت متابولیک )