هسته‌ی پژوهشی روش‌شناسی و آمار زیستی کاربردی با هدف تولید شواهد معتبر علمی و کاربردی در حوزه پیشگیری و درمان اختلالات متابولیک شکل گرفته است

این هسته پژوهشی می‌کوشد فعالیت‌های پژوهشی معتبری در راستای تولید مستندات و شواهد علمی در زمینه دیابت نوع اول/دوم، چاقی و متابولیسم داشته باشد. حیطه‌های فعالیت‌های پژوهشی این هسته با تمرکز بر اصل پیشگیری و درمان به این شرح است.

طراحی و اجرای کارآزمایی‌های بالینی
به منظور شناسایی رژیم‌های درمانی موثر نسبت به رژیم‌های درمانی موجود در حوزه اختلالات متابولیک، طراحی و اجرای کارآزمایی‌های بالینی همراه با شبکه الکترونیک مدیریت داده‌ها از جمله فعالیت پژوهشی مهم این هسته‌ی پژوهشی است .

طراحی و اجرای مطالعات مرور نظام‌مند و فراتحلیل
از دیگر الویت‌های فعالیت‌های پژوهشی در این هسته، طراحی و اجرای هدفمند مطالعات مرور نظام‌مند و فراتحلیل است. این مطالعات به منظور تولید شواهد علمی معتبر جهت تعیین وسعت و بار بهداشتی ناشی از اختلالات متابولیک است تا زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های موثر بالینی باشد.

پژوهش‌های کابردی‌سازی
این دسته از پژوهش‌های کاربردی از جمله تلاش‌های این هسته با هدف پیاده‌سازی و الحاق یافته‌های مطالعات حیوانی و سلولی به روش‌های تشخیصی و درمانی افراد مبتلا به اختلالات متابولیک است.

اتیولوژی/ سیر طبیعی/ عوارض و مشکلات ناشی از اختلالات متابولیک
شناسایی عوامل موثر همچون عوامل زمینه‌ای و ژنتیکی، بالینی و محیطی بر رخداد یا تشدید دیابت نوع اول/دوم، چاقی و سایر اختلالات متابولیک از دیگر اهداف این هسته‌ی پژوهشی است که با روش‌های آماری تحلیل داده‌ها و نیز روش‌های یادگیری ماشین صورت می‌گیرد. همچنین در این هسته‌ی پژوهشی با تدوین مطالعات طولی در زمینه فرآیند بیماری‌زایی، پایه و اساس طراحی و اجرای مطالعات بالینی هدفمند می‌شود. این مطالعات جهت دستیابی به رژیم‌های درمانی موثر و کارآ برای تسریع بهبود بیماری و کاهش عوارض و مشکلات ناشی از ابتلا به بیماری طراحی می‌شود.
کلیه فعالیت‌های پژوهشی این هسته با تکیه بر شفافیت در اجرای تمام مراحل پژوهشی به منظور تولید شواهد قابل اعتماد در حیطه‌ی اپیدمیولوژی بیماری‌ها و سیاست‌های کلان نظام سلامت صورت می‌گیرد. همچنین، تعهد به اجرای مراحل و مدل‌های معتبر در تولید مستندات و شواهد به گونه‌ای که قابلیت تطابق با نتایج جهانی و منطقه‌ای را داشته باشد، از جمله ماموریت‌های این هسته است. ما در این هسته‌ی پژوهشی می‌کوشیم با افزایش همکاری‌های علمی و پژوهشی با مراکز آموزشی و پژوهشی ملی و بین‌المللی، با تولید شواهد علمی مورد نیاز به سیاستگذاری‌های موثر و عادلانه در نظام سلامت کمک کنیم.

مقالات اخیر

  • Marvasti FE, Moshiri A, Taghavi MS, Riazi S, Taati M, Sadati SF, Ghaheri A, et al. The First Report of Differences in Gut Microbiota Composition between Obese and Normal Weight Iranian Subjects. Iranian biomedical journal. 2020;24(3):148
  • Vesali S, Razavi M, Rezaeinejad M, Maleki‐Hajiagha A, Maroufizadeh S, Sepidarkish M. Endometriosis fertility index for predicting non‐assisted reproductive technology pregnancy after endometriosis surgery: a systematic review and meta‐analysis. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2020 Jun;127(7):800-9.