اخبار و رویدادها

برگزاری تور آنلاین بازدید از کلینیک دیابت رویان

 

پژوهشگاه رویان هم اکنون فعالیت های پژوهشی خود را در قالب سه پژوهشکده علوم تولید مثل، زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی و زیست فناوری دنبال کرده و همچنین از طریق سه مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری، سلول درمانی و دیابت خدمات خود را به بیماران ارائه می کند.

تور صنعتی آنلاین بازدید از کلینیک دیابت پژوهشگاه رویان با همکاری گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس و توسط مجموعه رویدادان در جهت انتقال دانش و بازدید علمی آنلاین  درتاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۰ برگزار گردید.

از کلیه مراحل تور آنلاین فیلم تهیه شده است و در حال حاضر در لینی زیر بصورت رایگان قابل دانلود می باشد.

 

https://www.rooydadan.com/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86