اخبار و رویدادها

برگزاری سمپوزیوم آنلاین «ورزش و سندروم متابولیک»

در روز چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۴۰۰ گروه علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری کلینیک دیابت پژوهشگاه رویان سمپوزیوم (آنلاین) نیم روزه “ورزش و سندرم متابولیک” را برگزار نمود.
.
.
سخنرانان:
📌دکتر مهدیه ملانوردی
📌پروفسور ماریا لوز (prof.Maria-LuzFernandez)
📌پروفسور لیندا پسکاتلو (Prof.Linda S.Pescatello)
📌دکتر یین وو (Dr.Yin Wu)
📌دکتر جاناتان لیتل (Dr.Jonathan Little)
📌دکتر لیدا مقدم
📌دکتر اعظم کوه کن
📌دکتر محبوبه ابراهیم پور
📌دکتر سعید فتح الهی

زمان برگزاری :
چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ١۴٠٠