اخبار و رویدادها

کتاب تمایز سلول های بنیادی از مجموعه کتاب­ های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

از سال ۱۹۸۱ با کشف سلول های بنیادی رویانی (جنینی) موشی و به دنبال آن اهدای جایزه ی نوبل پزشکی به دانشمندان این حوزه تاکنون، شاهد پیشرفت چشمگیری در تحقیقات سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی بوده ایم. حرکت در پیوستار تولید تا کاربرد این علم موجب شده کارآزمایی های بالینی متعددی انجام و شرکت های دانش بنیان فراوانی در سطح جهانی شکل بگیرند. سلول های بنیادی به دلیل قابلیت منحصر به فرد خود در خودنوزایی (توان تقسیم با حفظ پتانسیل تکوینی) و تمایز به انواع سلولها نه تنها می توانند در شناخت ما از تکوین جنین، بافت و اندام های بدن انسان و عملکرد ژنها موثر باشند، بلکه در توسعه ی داروسازی، پزشکی بازساختی و حتی پزشکی آینده نیز بسیار حایز اهمیت هستند. بر این مبنا مجموعه کتابهای سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در قالب چندین جلد نگارش شده است. این مجموعه منبع ویژه و ارزشمندی برای پژوهشگران، پزشکان و دانشجویانی خواهد بود که مشتاق افزایش دانسته های خود و آگاهی از پیشرفت های علمی در این حوزه هستند.

علاقه مندان برای خرید این مجموعه کتاب به صورت الکترونیکی و یا چاپی می توانند به سایت بوکت (لینک زیر) مراجعه کنند.

https://mybooket.com/fa/preview/381c50abc09ebf9f?q=%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B2%20%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C

 

https://mybooket.com